Gift set «For coffee»

Cookies: Vyshyvanka, Nuts, Vanilla aroma, Revenge, Kochanchiki, Chernyakhovskoe, Dado

Маса нетто: 0,7 kg
Строк придатності: 2 month